Brandbeveiliging van Lithium-Ion Batterijen

Onze aerosol brandbeveiliging is uitermate geschikt voor de beveiliging van lithium-ion cellen. Veel brandblussers zijn ongeschikt voor het blussen van Lithium-ion batterijen door het hoge risico op uitbreiding en herontsteking. Onze aerosol generatoren hebben dankzij hun unieke eigenschappen deze problemen niet. Onze systemen zijn inzetbaar voor de bescherming van productie, opslag en transport. Onze generatoren zijn reeds succesvol ingezet in:

 • Batterij Transportkisten
 • Batterij Opslag containers
 • Elektriciteitsopslag
 • Containers
 • Laboratoria
 • Testbanken
 • Assemblagelijnen

Lithium-ion cellen vormen een grote uitdaging voor brandbeveiliging omdat de vlammen die bij brand ontstaan ​​extreem hoge temperaturen bereiken en er dus een groot risico is op een oncontroleerbare branduitbreiding.

Het gebruik van bluswater leidt alleen bij een extreem grote hoeveelheid water tot een blussucces. Dit is met mobiele blusinstallaties nauwelijks haalbaar en zelfs met stationaire sprinklersystemen vaak niet mogelijk. Bovendien, wanneer water in contact komt met brandende batterijcellen, kunnen explosieve hoeveelheden waterstof worden gevormd en wanneer het lithium in de cellen kruislings reageert, zeer giftige zuren zoals bijvoorbeeld fluorwaterstofzuur. Daarom moet ook het bluswater worden opgevangen en bijzonder voorzichtig worden behandeld omdat het potentieel gevaarlijk afval kan zijn.

Blusmiddelen die zuurstof verdringen, kunnen brandende lithium-ion cellen slechts in beperkte mate blussen, omdat ze bij brand zelf zuurstof kunnen afgeven, waardoor permanente verstikking van de vlammen onmogelijk wordt.

Daarom heeft onze aerosol als blusmiddel zich inmiddels bij veel gebruikers gevestigd als het middel bij uitstek voor brandbeveiliging van lithium-ioncellen.

Aerosol heeft de volgende grote voordelen bij de brandbeveiliging van lithium-ion batterijen:

 1. Snel blussucces; De aerosolen die door onze aerosol generatoren worden gegenereerd bereiken de brandende cellen binnen enkele seconden en stoppen direct de brand.
 2. Lange werkzaamheid: Nadat de aerosol is verdeeld, heeft deze een houdbaarheid die kan oplopen tot enkele uren.
 3. Geen bijwerkingen: Aerosol veroorzaakt geen gevaarlijke kruisreacties met de componenten van de lithium-ion batterijen.

Om de effectiviteit van onze blus-aerosol bij lithium-ion-batterij branden te onderzoeken, hebben we een reeks brandtesten laten uitvoeren bij het Centrum voor Zonne-Energie en Waterstofonderzoek Baden-Württemberg (ZSW). De resultaten van de blustesten bij de ZSW bevestigden onze ervaring:

 • Aerosol generatoren van RSL Fire kunnen zeer snel en effectief gasvlammen van beschadigde lithiumcellen blussen.
 • De lange werkzaamheid van de aerosol helpt de gasvlammen die optreden nadat de blusser is geactiveerd permanent te onderdrukken, zelfs over een langere periode (tot enkele uren).
 • Aerosol kan brandend verpakkingsmateriaal snel en permanent blussen.
 • Aerosol helpt de thermische runaway te vertragen en het temperatuurniveau van naburige cellen te verlagen en kan dus de verspreiding van een brand stoppen of op zijn minst aanzienlijk vertragen.

Het ZSW-rapport vat als volgt samen: “… Brandende lithiumcellen werden effectief gedoofd. De brandduur (open vuur) kan door de aerosolblusser aanzienlijk worden verkort. Er werd aangetoond dat het gebruik van de brandblusser de verspreiding van brand kan voorkomen of aanzienlijk kan worden verminderd. … “De thermische runaway is aanzienlijk vertraagd en als er grotere afstanden zijn tussen beschadigde en onbeschadigde cellen, kan het snelle blussucces zeer waarschijnlijk voorkomen dat het zich verspreidt.

Onze uiterst compacte brandblussers en generatoren kunnen in vrijwel alle toepassingen voor transport of opslag worden gebruikt en kunnen in de meeste gevallen ook eenvoudig achteraf worden ingebouwd of in bestaande objecten worden geïntegreerd. Als het gaat om branddetectie, kunnen we vertrouwen op beproefde componenten voor technische brandbeveiliging. Of het nu gaat om rook- of temperatuurmelders en / of handmatige activering, alles is mogelijk.

Brandbeveiliging blussystemen brandblussers voor Lithium-ion batterijen en akkus
Brandbeveiliging lithium-ion batterijen blussysteem brandblusser
Condensed Aerosol Generator RSL-CAG1000
VDS Brandbeveiliging certificering

Onze aerosol brandblussers zijn erkend door Europa’s nummer één voor brandbeveiliging: VdS

Voordelen van onze Aerosol blussystemen

 • De meest effectieve blustechnolgie

 • Premium kwaliteit
 • Absoluut betrouwbaar

 • Verdrijft geen zuurstof

 • 100% milieuvriendelijk

 • Geschikt voor brandklassen A, B, C & F

 • Goedkoper als gas- en sprinklerinstallaties

 • Ruimtebesparende installatie

 • Lage onderhoudskosten

 • Duurzame technologie – tot 20 jaar levensduur

 • Professioneel installatie- en serviceteam

 • Geschikt voor het beschermen van lithium-ion batterijen

 • VdS gecertificeerd

Hoe werkt Aerosol als blusmiddel?

Aerosol blusmiddelDe brand wordt herkend door middel van een elektrische ontsteking, brandmelder of volledig autonome analoge ontsteking. Onze Aerosol generator genereert de aerosol en een endothermische reactie zorgt voor de omzetting van kaliumwaterstofcarbonaat in kaliumcarbonaat waarbij chemisch oxiderende stoffen uit het verbrandingsproces worden verwijdert en de brand dooft. Tevens wordt er tegelijkertijd extra warmte onttrokken aan het verbrandingsproces. Zo wordt de brand op twee manieren geblust en wordt de kans op herontsteking aanzienlijk verkleind. Tijdens het blusproces wordt er geen zuurstof onttrokken en het restproduct kaliumcarbonaat is ongevaarlijk en eenvoudig op te ruimen. Meer informatie over onze blussystemen en blustechnolgie.

RSL Fire Logo

Bent u geïnteresseerd in onze producten en diensten? Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op.

Toepassingen